คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 เรื่อง ประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกับคณะวิชาอื่น

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 เรื่อง ประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกับคณะวิชาอื่น

ฝ่ายวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย (Knowledge Management for Research) จัดเสวนาเรื่อง ประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกับคณะวิชาอื่น เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30-16.10 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล สืบพงศกร เป็นวิทยากร และคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมเสวนา พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างกว้างขวาง 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772062
Today
Yesterday
This Week
151
299
1835
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 เรื่อง ประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกับคณะวิชาอื่น