คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 เรื่อง วิทยาเชิงคุณภาพช่วยเพิ่มคุณภาพงานวิจัยได้อย่างไร

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 เรื่อง วิทยาเชิงคุณภาพช่วยเพิ่มคุณภาพงานวิจัยได้อย่างไร

ฝ่ายวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย (Knowledge Management for Research) จัดเสวนาเรื่อง วิทยาเชิงคุณภาพช่วยเพิ่มคุณภาพงานวิจัยได้อย่างไร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนารัช ปรีดากรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นวิทยากร มีคณาจารย์ภายในคณะฯ เข้าร่วมเสวนาพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างกว้างขวาง 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการเสวนาที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771988
Today
Yesterday
This Week
77
299
1761
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 เรื่อง วิทยาเชิงคุณภาพช่วยเพิ่มคุณภาพงานวิจัยได้อย่างไร