งานเศรษฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 31

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จัดงานงานเศรษฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ โดยการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์  ซึงรูปแบบการแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน โดยแบ่งเป็น    ระดับที่ 1 (ชั้นปีที่ 1) จำนวน 9 ทีม  และ ระดับที่2 (ชั้นปีที่ 2- 4) จำนวน 11 ทีม  
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการโดยการจัดบอร์ด แยกตามกลุ่มวิชา มี 4 กลุ่มวิชา โดยผู้จัดทำเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3  ของคณะฯ

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770976
Today
Yesterday
This Week
182
299
749
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ งานเศรษฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 31