สืบสานงานศิลป์...แผ่นดินไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับคณะวิชาต่างๆ  ร่วมกับกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานสืบสานงานศิลป์...แผ่นดินไทย เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2559 บริเวณและหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่