คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแสนสุข

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแสนสุข

          คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแสนสุข ถ.ประชาสงเคราะห์ 24 ดินแดง กรุงเทพมหานคร ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น. โดยมี ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แนะนำโครงการ และ ผศ.สมพร กิตติโสภากูร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง

  • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรายจ่ายของครัวเรือน : อิสระทางการเงิน
  • การวิเคราะห์รายจ่ายของครัวเรือน : หลักการประหยัดรายจ่าย

โครงการนี้ ได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอันมาก และผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าได้รับประโยชน์จากการให้บริการทางวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศของโครงการได้ที่นี่ 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730258
Today
Yesterday
This Week
200
208
1615
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแสนสุข