คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลงานระหว่างสถาบัน

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลงานระหว่างสถาบัน

กลุ่มวิชาทฤษฎีและการวิจัยจัดสัมมนาเพื่อเสนอผลงานระหว่างสถาบัน วันอังคารที่ 15 กันยายน 27 ตุลาคม และ 17 พฤศจิกายน 2558 ห้อง 5504

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772107
Today
Yesterday
This Week
196
299
1880
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลงานระหว่างสถาบัน