คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัยเยี่ยมชม ฟังบรรยาย และศึกษาดูงาน

นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัยเยี่ยมชม ฟังบรรยาย และศึกษาดูงาน

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาในกลุ่าวิชาเข้าเยี่ยมชม ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน บ.ไทยเพรซิเด้นท์ฟูดส์ และท่าเรือแหลมฉบัง พุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772027
Today
Yesterday
This Week
116
299
1800
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัยเยี่ยมชม ฟังบรรยาย และศึกษาดูงาน