คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยจัดโครงการเสวนาเรื่อง “คุยกัน...ฉันจะเป็นนักลงทุน”

คณะกรรมการฝ่ายวิจัยจัดโครงการเสวนาเรื่อง “คุยกัน...ฉันจะเป็นนักลงทุน”

คณะกรรมการฝ่ายวิจัย จัดโครงการเสวนาเรื่อง “คุยกัน...ฉันจะเป็นนักลงทุน”  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น  2  

วิทยากร

  1. คุณกวินปภา ปภาวินนรกุล  บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ทจำกัด
  2. คุณวศิน จิตต์สมนึก  บริษัท ฟินันเซียไซรัส จำกัด(มหาชน)
  3. คุณวงศธร ดำรงศรี บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจชั้นปี ที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง

คลิกเพื่อชมภาพ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772070
Today
Yesterday
This Week
159
299
1843
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยจัดโครงการเสวนาเรื่อง “คุยกัน...ฉันจะเป็นนักลงทุน”