คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน โครงการ "จัดทำ Company Visit เพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์เบื้องต้น " ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้อง EX MBA 1-3

คลิกเพื่อชมภาพโครงการ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770897
Today
Yesterday
This Week
103
299
670
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน