คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลงานและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในกิจกรรมธุรกิจจำลอง ปีการศึกษา 2558

การนำเสนอผลงานและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในกิจกรรมธุรกิจจำลอง ปีการศึกษา 2558

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การให้รางวัล และการมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากการดำเนินกิจกรรมธุรกิจจำลอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772094
Today
Yesterday
This Week
183
299
1867
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลงานและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในกิจกรรมธุรกิจจำลอง ปีการศึกษา 2558