คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12 - เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยในโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558
14.30-16.30 น.
ดูงานที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก บริษัท TK Garment อ.แม่สอด จ.ตาก
- ตัวอย่างคลิปการบรรยาย
 
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
9.00-12.00 น.
สัมมนาเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก กับโอกาสการค้าและการลงทุนชายแดนไทย-เมียนมา
วิทยากร 1) นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก
            2) นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
            3) คุณนพศรัย ชินวรากร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม
                ด่านศุลกากรแม่สอด  จังหวัดตาก
            4) ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ดำเนินรายการ ผศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13.00-16.00 น.
ออกเดินทางสู่จังหวัดเมียวดี  สหภาพเมียนมา
- ดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี และบริเวณศูนย์ขนถ่ายสินค้าเมียวดี
  - คลิปเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี
- สักการะเจดีย์ชเวดากองจำลอง วัดมิเจาโก (วัดจระเข้) และวัดส่วยมินวุ่นหรือวัดเจดีย์ทอง 
16.00-17.00 น.
ดูงานการขนส่งสินค้าจากไทยไปเมียนมา ที่ท่าเรือขนส่งสินค้าริมน้ำเมย (คลัง 9)

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558
9.00-10.30 น.
ดูงานการขนส่งสินค้าจากไทยไปเมียนมา ที่ท่าเรือขนส่งสินค้าริมน้ำเมย (คลัง 7) 

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730253
Today
Yesterday
This Week
195
208
1610
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี