คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินจัดอบรมเพื่อทดลองทำโครงการ Company Visit

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินจัดอบรมเพื่อทดลองทำโครงการ Company Visit

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จัดอบรมเพื่อทดลองทำโครงการ Company Visit ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น.และวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีคุณกมลธัญ พรไพศาลวิจิต ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ และ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นวิทยากร

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772009
Today
Yesterday
This Week
98
299
1782
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินจัดอบรมเพื่อทดลองทำโครงการ Company Visit