คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมการแนะนำหลักสูตรให้นักเรียนมัธยมปลายในโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ครั้งที่ 18

ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมการแนะนำหลักสูตรให้นักเรียนมัธยมปลายในโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ครั้งที่ 18

ฝ้ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรของคณะฯ ให้กับนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วมให้ข้อมูลกับนักเรียนที่สนใจหลักสูตรของคณะฯ  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะมีการแจกแผ่นพับเผยแพร่หลักสูตรให้กับนักเรียนที่สนใจแล้ว ยังมีการเผยแพร่เอกสารเชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การแจกของที่ระลึก การตอบคำถาม เล่นเกม เพื่อรับรางวัลจากทางคณะฯ ด้วย

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772050
Today
Yesterday
This Week
139
299
1823
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมการแนะนำหลักสูตรให้นักเรียนมัธยมปลายในโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ครั้งที่ 18