คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการ Freshy-Econ 58 ต้อนรับนักศึกษาใหม่

ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการ Freshy-Econ 58 ต้อนรับนักศึกษาใหม่

ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการ Freshy-Econ 58 (Theme วัฒนธรรม 4 ภาค)
วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ลานอเนกประสงค์และหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้องของชาวบัวชมพู ภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
  • การจัดกิจกรรมวัฒนธรรม 4 ภาค
  • การประกวดดาว-เดือน
  • การประกวดดาวเทียม
  • พิธีการบายศรีสู่ขวัญต้องรับน้องใหม่

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772018
Today
Yesterday
This Week
107
299
1791
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการ Freshy-Econ 58 ต้อนรับนักศึกษาใหม่