คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้นักศึกษาในกลุ่มวิชาเข้าศึกษาดูงานที่ ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท หลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด ตั้งแต่เวลา 09:00-12:00 น. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772035
Today
Yesterday
This Week
124
299
1808
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558