คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการวัฒนธรรม-ค่ายอาสา ประจำปีการศึกษา 2557

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการวัฒนธรรม-ค่ายอาสา ประจำปีการศึกษา 2557

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการวัฒนธรรม-ค่ายอาสา ที่โรงเรียนบ้านห้วยร่วม ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 5-12 มกราคม 2558 โดยในโครงการนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาออกไปบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัดแล้ว ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่นและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย เช่น กิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญให้นักศึกษา กิจกรรมการรำอวยพรให้นักศึกษา เป็นต้น

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศโครงการที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771991
Today
Yesterday
This Week
80
299
1764
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการวัฒนธรรม-ค่ายอาสา ประจำปีการศึกษา 2557