คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ Freshy Econ ประจำปีการศึกษา 2557

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ Freshy Econ ประจำปีการศึกษา 2557

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีบายศรีรับขวัญนักศึกษาน้องใหม่ของคณะ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออก การมีส่วนร่วม และการปลูกฝังความรักสามัคคีในคณะเศรษฐศาสตร์

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770930
Today
Yesterday
This Week
136
299
703
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ Freshy Econ ประจำปีการศึกษา 2557