คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดโครงการธุรกิจจำลอง ปีการศึกษา 2558

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดโครงการธุรกิจจำลอง ปีการศึกษา 2558

ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดโครงการธุรกิจจำลอง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 มีระยะการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ

  • ให้นักศึกษาจัดทำแผนธุรกิจ
  • ให้นักศึกษาดำเนินงานกิจกรรมธุรกิจจำลองเชิงปฏิบัติ
  • ให้นักศึกษาติดตามและปรับกลยุทธ์กิจกรรมธุรกิจจำลอง
  • ให้นักศึกษาสรุปผลการดำเนินงานและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไว้

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการเปิดโครงการที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772022
Today
Yesterday
This Week
111
299
1795
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดโครงการธุรกิจจำลอง ปีการศึกษา 2558