คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย จัดอบรมหัวข้อ "เทคนิคการวิจัยแบบการทดลองแบบสุ่ม"

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย จัดอบรมหัวข้อ "เทคนิคการวิจัยแบบการทดลองแบบสุ่ม"

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นเยาว์ อบรมให้นักศึกษาในหัวข้อ "เทคนิคการวิจัยแบบการทดลองแบบสุ่ม" เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 9.30-12.30 น. ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 โดยมี ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง เป็นวิทยากร 

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการอบรม

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771990
Today
Yesterday
This Week
79
299
1763
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย จัดอบรมหัวข้อ "เทคนิคการวิจัยแบบการทดลองแบบสุ่ม"