คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย จัดอบรมหัวข้อ "หลักการและเทคนิค การเขียนบทความวิจัย"

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย จัดอบรมหัวข้อ "หลักการและเทคนิค การเขียนบทความวิจัย"

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นเยาว์ อบรมให้นักศึกษาในหัวข้อ "หลักการและเทคนิคการเขียนบทความวิจัย" เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30-12.30 น. ห้อง 71017 โดยมี ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ เป็นวิทยากร

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการอบรม

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771998
Today
Yesterday
This Week
87
299
1771
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย จัดอบรมหัวข้อ "หลักการและเทคนิค การเขียนบทความวิจัย"