ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยนต์ สุรินจำลอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 (ดูคลิปด้านบน)

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772666
Today
Yesterday
This Week
377
378
2439
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558