คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การดูงานของกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ/เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย

การดูงานของกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ/เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 โดยจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปดูงานนอกสถานที่ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
 
1.การดูงานที่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า โดยมีคุณพจน์ชสิษฐ์ ธัญญกิจ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา การจัดการด้านการผลิต การตลาด และอื่นๆ พร้อมนำนักศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต 
2.การดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีคุณอัญชลี ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับท่าเรือในส่วนต่างๆ รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินงานและบทบาทในการสนับสนุนการส่งออกทางเรือของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ แหลมฉบัง

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772067
Today
Yesterday
This Week
156
299
1840
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การดูงานของกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ/เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย