คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการสัมมนาเรื่อง “AEC: อนาคตยางพาราไทย วิกฤตหรือโอกาส”

โครงการสัมมนาเรื่อง “AEC: อนาคตยางพาราไทย วิกฤตหรือโอกาส”

ฝ่ายวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง

“AEC: อนาคตยางพาราไทย วิกฤตหรือโอกาส”

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน  2558  เวลา 8.30-13.00 น.

ณ ห้องบอลรูมโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน  

การดำเนินงาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  


การปาฐกถาเรื่อง "ทิศทางการพัฒนายางพาราไทย"
โดย คุณอำนวย ปะติเส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมน
การสัมมนาหัวข้อ  “AEC : อนาคตยางพาราไทย  วิกฤตหรือโอกาส”   
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                     

 คุณขุนศรี  ทองย้อย
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร 
เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณบุญหาญ  อู่อุดมยิ่ง 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย
คุณดลมนัส  กาเจ   
นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

ชมภาพบรรยากาศการสัมมนาได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770979
Today
Yesterday
This Week
185
299
752
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการสัมมนาเรื่อง “AEC: อนาคตยางพาราไทย วิกฤตหรือโอกาส”