การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน

คณะเศรษฐศาสตร์ ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ในโครงการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตัวแทนของคณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย

  • นายวิทวัส เพิง กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย
  • นายอภิชา รุ่งอลงกรณ์  กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย
  • นายเอกลักษณ์ เอี่ยมตระกูล กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
การแข่งขันในครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน 21 สถาบันทั้งสถาบันศึกษาของรัฐและเอกชน โดยตัวแทนจากคณะเศรษฐศาสตร์ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 7 ของการแข่งขัน และมีคะแนนสูงสุดในบรรดามหาวิทยาลัยเอกชนด้วยกัน

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772713
Today
Yesterday
This Week
424
378
2486
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน