คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย นายทะนง  ประคีตะวาทิน, นาย วรชิต  รุ่งพรหมประทาน, นางสาว ศิริพร แซ่อึ้ง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772024
Today
Yesterday
This Week
113
299
1797
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบทความงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน