งานเศรษฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 30

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการเศรษฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 30 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 โดยในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

  • การจัดบอร์ดทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
  • การแข่งขันตอบปัญหาภายในคณะ ระดับ 1
  • การแข่งขันตอบปัญหาภายในคณะ ระดับ 2

หลังจากพิธีเปิดงานแล้ว อธิการบดี ได้เดินชมบอร์ด และพูดคุย ซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการต่างๆ กับนักศึกษาที่จัดบอร์ดต่างๆ ด้วยความสนใจอีกด้วย

คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพบรรยากาศภายในงาน

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772725
Today
Yesterday
This Week
436
378
2498
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ งานเศรษฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 30