คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่โรงเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่โรงเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรอบที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 ประกอบด้วย

  • โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
  • โรงเรียนศรีบุณยานนท์
  • โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
  • โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
  • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
  • โรงเรียนสตรีนนทบุรี

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่

สำหรับการประชาสัมพันธ์ในรอบแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 คลิกที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772014
Today
Yesterday
This Week
103
299
1787
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่โรงเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2