คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดูงาน

นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดูงาน

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโครงการดูงานนอกสถานที่ให้นักศึกษาที่คลังสินค้าการบินไทย(Thai Cargo) จำกัด และ บริษัท กันยง อิเลคทริก จำกัด(มหาชน) โดยการดูงานในครั้งนี้ แบ่งเป็นสองส่วน คือ 

09:00-12:00 น. การฟังการบรรยาย และเข้าชมโกดังของคลังสินค้าการบินไทย

13:30-16:00 น. การฟังการบรรยาย และเข้าชมกระบวนการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
                        เช่น ตู้เย็น พัดลม ปั๊มน้ำ ที่บริษัท กันยง อิเลคทริก จำกัด(มหาชน)

ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการบรรยายเกี่ยงกับการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศทางสายการบิน การบริหารจัดการคลังสินค้าระหว่างประเทศ และเห็นกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก โดยกิจกรรมการดูงานในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 46 คน

ลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการดูงาน

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772029
Today
Yesterday
This Week
118
299
1802
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดูงาน