คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ในรายการ "ฮาร์ดคอร์ข่าว"

ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ในรายการ "ฮาร์ดคอร์ข่าว"


ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ออกรายการ ฮาร์ดคอร์ข่าว ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เรื่อง “ศักยภาพการแข่งขันไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00-18.30 น. ณ สถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพฯ

 

 

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772059
Today
Yesterday
This Week
148
299
1832
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ในรายการ "ฮาร์ดคอร์ข่าว"