คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ นำเสนอเรื่อง “ดัชนีค้าปลีกไทยกับการชี้วัดทางเศรษฐกิจและทิศทางใน AEC”

ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ นำเสนอเรื่อง “ดัชนีค้าปลีกไทยกับการชี้วัดทางเศรษฐกิจและทิศทางใน AEC”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำเสนอเรื่อง ดัชนีค้าปลีกไทยกับการชี้วัดทางเศรษฐกิจและทิศทางใน AEC” ในงานสัมมนาเรื่อง “อนาคตค้าปลีกไทย ภายใต้ AEC"(ภายใต้ โครงการจัดทำดัชนีค้าปลีกของไทย) โดย สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้อง Le Lotus I โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-13.00 .

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

689602
Today
Yesterday
This Week
129
449
2452
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ นำเสนอเรื่อง “ดัชนีค้าปลีกไทยกับการชี้วัดทางเศรษฐกิจและทิศทางใน AEC”