คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการอบรมวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมปลายให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 โดยในโครงการนี้ประกอบด้วย

 • การมอบทุนการศึกษา 6 ทุน (ทุนรัตนมงคล 1 ทุนและทุน UTCC Gold 5 ทุน)
 • การอบรมความรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ 5 ส่่วน ได้แก่
  • อุปสงค์และอุปทานและการประยุกต์
  • การเงิน
  • การคลัง
  • การค้าระหว่างประเทศ
  • เศรษฐกิจพอเพียง
 • การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ชมภาพบรรยากาศการเรียนและการทำกิจกรรมกับนักเรียน คลิกที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770894
Today
Yesterday
This Week
100
299
667
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย