คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์จำลองและแนะนำหลักสูตรให้นักเรียนมัธยม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์จำลองภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ UTCC Open House 2014 ได้รับความรู้่ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การดูความเคลื่อนไหวของตลาด นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ และแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ที่บริเวณใต้อาคาร 2 อีกด้วย  

 คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772097
Today
Yesterday
This Week
186
299
1870
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์จำลองและแนะนำหลักสูตรให้นักเรียนมัธยม