คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่โรงเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วย

 • โรงเรียนบางกะปิ
 • โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
 • โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
 • โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
 • โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 • โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
 • โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
 • โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
 • โรงเรียนทวิธาภิเศก
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการประชาสัมพันธ์
 plus.google.com/photos/+คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/albums/6091816738604074577 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772715
Today
Yesterday
This Week
426
378
2488
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่โรงเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร