คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแจกประกาศนียบัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

ภาพบรรยากาศการการนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการ "ทดลองทำ Company Visit เพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์เบื้องต้น" และการแจกประกาศนียบัตร นักศึกษาปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 11603

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิกที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772091
Today
Yesterday
This Week
180
299
1864
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแจกประกาศนียบัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน