คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศดูงานการค้าชายแดนอรัญประเทศและนิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ กัมพูชา

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
และ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดูงานการค้าชายแดนที่อรัญประเทศและที่นิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ กัมพูชา

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดูงานการค้าชายแดนอรัญประเทศและนิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเบย ประเทศกัมพูชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27-วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาสภาพการค้า การลงทุนในพื้นที่จริง มีโอกาสได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ และได้รับประสบการณ์ในการดูงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตอีกกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยกิจกรรมการดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

ดูงานการค้าชายแดนที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การค้า จากวิทยากรท่านต่างๆ ประกอบด้วย

1. วิทยากรจากหอการค้าจังหวัดสระแก้ว

  • คุณสุเทพ ตั้งเทียนทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว
  • คุณประสิทธิ์ แสงรุ่งเรือง รองประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว

2. วิทยากรจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

  • คุณมาโนช รอดสม นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ
  • คุณชยุต พุ่มกำพล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้จากการบรรยายแล้ว ยังมีโอกาสสัมภาษณ์วิทยากรในประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าชายแดนกับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเวลาอันไกล้นี้ด้วย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ที่ บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ ศรีโสภณ จำกัด รับฟังการบรรยายจาก

  • คุณสิทธิโชค จตุรเจริญคุณ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา

คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศการดูงานทั้งหมดได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772589
Today
Yesterday
This Week
300
378
2362
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศดูงานการค้าชายแดนอรัญประเทศและนิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ กัมพูชา