คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการ "ธุรกิจจำลอง" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

       กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ร่วมทำโครงการ "ธุรกิจจำลอง" ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมแจกรางวัลให้กับนักศึกษา ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจหอยทอดมินิ รางวัลละ 1500บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มอบเนย นะจ๊ะ รางวัลละ1000 บาท

นอกจากนี้ ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ รองอธิการฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ยังได้มอบรางวัลชมเชย ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการมอบประกาศนียบัตรและการมอบรางวัล

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772011
Today
Yesterday
This Week
100
299
1784
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการ "ธุรกิจจำลอง" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ