คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่ ผ่านการฝึกอบรมโครงการ "ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ" ประจำปีการศึกษา 2557 (วันพุธที่ 5 และวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557) และการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปสัมภาษณ์ผู้ส่งออกตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557)

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพการมอบประกาศนียบัตร

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772685
Today
Yesterday
This Week
396
378
2458
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ