คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย : Randomized Controlled Trial

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย
จัดอบรม 
เทคนิคการวิจัยแบบการทดลองแบบสุ่ม
(
Randomized Controlled Trial : RCT)" 
วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องเรียน อาคาร 7 ชั้น 12

 

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772109
Today
Yesterday
This Week
198
299
1882
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย : Randomized Controlled Trial