คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Stata

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Stata เพื่อการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย
เมื่อ
วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้อง 7501 อาคาร 7 ชั้น 5

 

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772010
Today
Yesterday
This Week
99
299
1783
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Stata