คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมสัมมนาเพื่อเสนอผลงานระหว่างสถาบัน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย

กิจกรรมสัมมนาเพื่อเสนอผลงานระหว่างสถาบัน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเสนอผลงานระหว่างสถาบัน  3 ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ห้อง 5504
  • ครั้งที่ 2 วันอังคารที่  21 ตุลาคม 2557 ห้อง 5504
  • ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ชมภาพบรรยากาศการสัมมนา คลิกที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772080
Today
Yesterday
This Week
169
299
1853
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมสัมมนาเพื่อเสนอผลงานระหว่างสถาบัน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย