คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ" กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ" กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ" ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นในวันพุธที่ 5 และวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมทั้งภาคการบรรยายและภาคปฏิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศโดยตรง ได้แก่

1. คุณมณเฑียร อมรเลิศวิมาน และ
2. คุณประยุทธ ศุภวราพงษ์

นอกจากการบรรยายและการฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ แล้ว นักศึกษายังได้มีโอกาสศึกษาวิธีการทำพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารและฝึกปฏิบัติการทำพิธีการศุลกากรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอีกด้วย โดยมีวิทยากรจากบริษัท EDI Siam เป็นผู้ให้การฝึกอบรม ได้แก่

1. คุณจิราภรณ์ นึกรัมย์ และ
2. คุณรุจิรา รอดสีมา

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศให้มีความพร้อมต่อการปฏิงานทางด้านการค้าระหว่างประเทศก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

ดูรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม คลิกที่นี่

ชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรม คลิกที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772073
Today
Yesterday
This Week
162
299
1846
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ" กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557