กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมการดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาในกลุ่มวิชา ที่บริษัท LION ประเทศไทย และ FN Factory Outlet อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการดูงาน

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การดูงานนอกสถานที่ของกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ