คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินจัดอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานและการประเมินมูลค่าหุ้น"

กิจกรรมกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน การอบรมหัวข้อ "การวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน และการประเมินมูลค่าหุ้น" วิทยากร คือ คุณธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 -  12.00 น. ณ ห้อง EX-MBA3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการอบรมที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772020
Today
Yesterday
This Week
109
299
1793
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินจัดอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานและการประเมินมูลค่าหุ้น"