คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมการทำธุรกิจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมการอบรมทำธุรกิจให้นักศึกษาชั้นปีที่4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เรื่อง การทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ : กรณีศึกษาธุรกิจโดนัท Daddy Dough เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ห้อง Ex MBA2 อาคาร 7 ชั้น12

คลิกเพื่อชมบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772675
Today
Yesterday
This Week
386
378
2448
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมการทำธุรกิจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ