คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thai TV เรื่อง "การศึกษาไทยในอาเซียน"

ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และนางสาวสิริพิชชา อิงอนุรักษ์สกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ให้สัมภาษณ์กับ Thai TV เรื่อง "การศึกษาในอาเซียน" เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.

ชมภาพบรรยากาศการให้สัมภาษณ์ คลิกที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730242
Today
Yesterday
This Week
184
208
1599
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thai TV เรื่อง "การศึกษาไทยในอาเซียน"