คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์หลักสูตรในวันติวมาม่า

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะแก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและภาคกลางที่เข้าร่วมโครงการติวมาม่าครั้งที่ 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักสูตร จุดเด่น โอกาสในการทำงาน รวมถึงการแนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก่นักเรียนที่สนใจ ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557

การจัดโครงการในครั้งนี้ ฝ่ายสื่อสารองค์กรได้จัดเตรียมโบรชัวร์และเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะ โอกาสในการทำงาน ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ผลการสำรวจค่าตอบแทนของเศรษฐศาสตร์บัณฑิต รวมถึงของที่ระลึกจากทางคณะให้กับนักเรียนที่สนใจ  ซึ่งหลังจากโครงการนี้สิ้นสุดลง พบว่า มีนักเรียนลงทะเบียนให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ กับทางคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งสิ้นประมาณ 1 พันราย

ชมภาพบรรยากาศในโครงการ คลิกที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772085
Today
Yesterday
This Week
174
299
1858
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์หลักสูตรในวันติวมาม่า