คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่ม AEC ร่วมฟังปฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่ม AEC ร่วมฟังปฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บริบทเศรษฐกิจไทยในอาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน จัดโดย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น7 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ.ห้อง 10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770957
Today
Yesterday
This Week
163
299
730
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่ม AEC ร่วมฟังปฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ