คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ชั้นปีที่ 3 และ 4 ดูงานที่ตลาดหลักทรัพย์

รวมภาพบรรยากาศการดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินชั้นปีที่ 3 และ 4 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30 - 12.00 น. ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในวันดูงานมีการบรรยายในหัวข้อ "รู้จักตลาดหลักทรัพย์และวิธีการเข้าสู่ตลาด" โดยมีคุณเศรษฐพล ธรรมจินดา ผู้อำนวยการส่วนเผยแพร่ความรู้ผู้ลงทุนฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุนเป็นวิทยากร

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการดูงาน

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770929
Today
Yesterday
This Week
135
299
702
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ชั้นปีที่ 3 และ 4 ดูงานที่ตลาดหลักทรัพย์