คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4  โดยการไปดูงานนอกสถานที่ เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

1.การดูงานที่บริษัทไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งเป็นบริษัทผลิตประกอบแพชูชีพ อุปกรณ์ป้องกันและให้ความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ใช้ในเรือเดินทะเลและกล่องไฟเบอร์กลาสสำหรับบรรจุแพชูชีพ, นำเข้าเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ชีพสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสินค้านำเข้าและสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก กระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า กระบวนการบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออก การขนส่ง มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

2.การดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อดูการปฏิบัติงานของการท่าเรือแหลมฉบัง  และบทบาทในการสนับสนุนการส่งออกทางเรือ

คลิกชมภาพบรรยากาศการดูงานได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770933
Today
Yesterday
This Week
139
299
706
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ