กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการธุรกิจจำลอง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องจัดทำแผนธุรกิจ การดำเนินงานกิจกรรมธุรกิจจำลองเชิงปฏิบัติ การติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์กิจกรรมธุรกิจจำลอง และสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไว้ ทั้งนี้นักศึกษาได้จัดซุ้มขายสินค้าอยู่ 5 ซุ้ม มี หอยครก ขนมปังปิ้ง ขนมปังกระเทียม ชาเย็น โกโก้ แซนด์วิช ขนมปังสอดไส้ แยมโรล และข้าวโพดอบเนย โดยจะจัดไปจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อย่าลืมไปช่วยอุดหนุนกันด้วยนะคะ

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมธุรกิจจำลองเชิงปฏิบัติได้ ที่นี่

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการธุรกิจจำลองกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ